1. Home
  2. Informieren
  3. Medya
  4. İnternette
  5. İnternette çocuğa uygun sörf için öneriler

İnternette çocuğa uygun sörf için öneriler

Çocuklar ve gençler interneti mümkün olduğunca güvenli ve parmak kaldırmaksızın öğrenmek istiyorlar. Onları ağda uygunsuz içeriklerden korumak için anne ve baba tarafından yoğun refakatin yanı sıra çocuklara uygun olanaklar ve destekleyici güvenlik programları da gerektirmektedir. SCHAU HIN! Ağda ilk adımlar için önerileri bir araya toplamaktadır.

Ağda ilk adımlar

Okul öncesi yaştaki çocuklar da ağ dünyasına meraklılar, anne ve babanın eşliğinde ve doğru imkanlarla birlikte bir keşif gezisi yapılmasına hiç bir engel yok. En küçüklerin ağı keşfetmeleri için iyi bir imkânı sezgisel yapılandırılmış olup reklam içermeyen ve çocukların oynayarak öğrenebilecekleri çocuklara uygun sayfalar sunmaktadırlar. Önemli olan anne ve babaların bu imkanlardan çocuklarıyla birlikte yararlanmak için zaman ayırmalarıdır.

Kendi başına gezinmek gelişmiş bir okuma ve yazma yeterliliğini ve bazı güvenlik kurallarına dikkat edilmesini şart koşmaktadır. Buna çocukla web sayfalarındaki sorun oluşturan içerikler hakkında konuşmak ve müşterek anlaşmalara varmak dahildir. Bunlar yazılı olarak da kaleme alınabilirler ve örneğin günlük veya haftalık sörf süresini, sabit zaman penceresini ve çocuğun kullanmasına izin verilen içerikleri kapsayabilir. Genel olarak anne ve babalara çocuğun nelere baktığını, neleri yaydığını ve indirdiğini takip etmeleri önerilir. Bunun için çocukların oniki yaşına kadar oturma odasında sörf yapmaları tavsiye olunur.

Ağda güvenlik

Teknik yardımcı araçlar anne ve babanın dikkatli bir refakatini destekleyebilirler.

Cihazları doğrudan güven altına almak

İster sabit ister mobil olsun, bütün medya cihazlarına, ister bilgisayar, tablet, smartphone isterse konsol olsun hepsine gençleri koruma fonksiyonları kurulabilir. İşletim sistemlerinin çoğu korumalı bir alanda yaş verilerine göre olanak ve programların kurulmalarını sınırlayan fonksiyonlar gibi belirli fonksiyon imkanını sunmaktadırlar. Bu oniki yaşına kadar olan çocuklarda genelde anne ve babanın görevi olmalıdır. Zaman limiti sadece diğer yaşam alanları fazla ihmal edildiğinde kullanılmalıdır.

Teknik korumanın uyarlanması

Çocuklar yaşlarına ve olgunluklarına göre ağda çeşitli hareket alanına ihtiyaç duymaktadırlar. Küçük çocuklar için korumalı sörf alanları ve büyük çocuklar için, yaklaşık oniki yaşından itibaren daha çok gençlik koruma programları anne ve babalara ayarları düzenli olarak kontrol etmeleri ve erişimi güvenli bir şifreyle engellemeleri tavsiye olunur. "KinderServer" (sadece Almanca) gibi güvenli sörf alanları ağa çocuklara uygun bir startı kolaylaştırmaktadırlar. Bu alanlar kontrollü sayfaları ve 12 yaşa kadar sunucu işaretini içeren bütün web sayfalarını kapsamaktadır. Programlar olarak Gençlik Medya Koruması komisyonu tarafından tavsiye edilen "Jusprog" gibi olanaklar veya Alman Telekom' unun programları (sadece Almanca) uygundur. Bu esnada uygunsuz web sayfaları belirli şifre kelimelerle filtrelenmektedirler.

Hareket halinde de güvenli sörf

Smartphone veya tabletler gibi mobil cihazlar için korumanın aktive edilmesi de önemli. Olanaklar yukarıda belirtilen App seçeneklerinden birine erişimle sınırlandıran programlardan, sörfü önceden kontrol edilmiş web sayfalarıyla sınırlandıran özel çocuk tarayıcılarından gençliği koruma APP’lerine kadar uzanmaktadır. Aşağıdaki App’ler sadece Almanca olarak hizmettedirler. Çocuğunuz için güvenli bir sörf alanını nasıl kuracağınız gibi başkaca önerileri Link önerilerinden öğreniniz. „Başlama sayfam“ App’i KinderServer üzerine yapılanan ve "fragFINN" çocuk arama motorunun, beyaz listesini, "Blinde Kuh" çocuk arama motorunun kontrol edilmiş linklerini ve 12 yaşa kadar sunucu işaretine sahip bütün web sayfalarını içeren korumalı bir sörf alanını mümkün kılmaktadır. "Vodafone Child Protect App" de "JusProg" yazılımı negatif listesi üzerinden istenmedik içerikleri filtrelemektedir.

Verileri ve telif haklarını korunması

Güvenli sörfe kişisel verilere itinayla yaklaşılması da dahildir. Çocuğunuzun bu konuda duyarlı olmasını sağlayın ve onu veri izleri, güvenli şifreler ve internette örneğin müzik ve filmlerde telif hakları hakkında aydınlatın.

İhlallerin ihbarı 

Çocuğunuza ayrıca sorun çıkması durumunda her zaman size yönelebileceğini açıklayın ve ihlalleri sayfa işleticisine veya "I-Kiz" gibi ilgili danışma merkezlerine bildiriniz.

Teilen