1. Home
  2. Informieren
  3. Medya
  4. Sosyal ağlar
  5. Bilmeye değer
  6. Çocuğunuz şu şekilde güvenli sohbet eder

Çocuğunuz şu şekilde güvenli sohbet eder

Dijital iletişim günümüzde gündemde yer alıyor. Özellikle çocuklar ve gençler arkadaşlarıyla paylaşımda bulunmak için internetin olanaklarından yararlanmayı seviyorlar. İster sohbet odasında olsun isterse anında mesajlaşmayla.

Sohbet etmek

Sohbet etmek internet yoluyla eş zamanlı doğrudan iletişimdir. Bunun aracılığıyla başkalarıyla ve grupla metinler, resimler ve filmler paylaşılabilmektedir. Özellikle çocuklar ve gençler için büyüleyici olan: Sohbet etme görüşme partnerlerinin nerde olduklarından bağımsız olarak, yani yolda olsa dahi işlemektedir. Bilhassa mail programlarının veya sosyal ağların mobil mesajlaşmaları ve sohbet odaları tercih edilmektedir. İnternette birçok hususi maksatlı sohbet odaları da vardır, bunlarda belirli konular üzerinde sohbet edilebilmektedir. Uzmanlar bir çeşit uzmanlar-sohbetinde buluşmaktadırlar. Bazı sohbetlerde kullanmaya başlamadan önce kayıt olunması gerekmektedir. Ancak birçoğunda önce deneme amacıyla konuk olarak katılması mümkündür.

Dil

Hızlı yazanlar için bile yazı yazmak her şeye rağmen bir süre sonra zahmetli oluyor. Bilhassa bu sebeple sohbetçiler tarafından kendilerine has bir dil geliştirildi, bunlar kısaltmalardan (birkaç harfle oluşturulan kelimeler) ve özel işaretlerden (gülücükler) oluşuyor.

Yöneticiler

Sohbetlerin çoğuna operatör ve yöneticiler tarafından eşlik edilmektedir. Operatörler sohbetteki davranış tarzları raydan çıkmaya yöneldiğinde olaya müdahale ediyorlar, buna karşılık yöneticiler içerik itibariyle de devreye girip görüşmeyi devralabilmekte ve sohbet yazılarını seçmekte veya kaldırabilmektedir. Her ikisi de kurallara dikkat etmeyen sohbet ziyaretçilerini sohbetten atma imkânına sahiptir. Yöneticili sohbetler için sabitlenmiş zamanlar vardır, zira refakatçiler doğal olarak günün yirmidört saati hazır bulunamazlar. İyi çocuk sohbetleri her zaman yöneticilidir.

Sohbet görgüsü

Sohbette de belirli kurallar ve davranış tarzları vardır. Bu sohbet görgüsü gerçi yazılı kanun değildir, ama yine de bütün sohbet katılımcıları tarafından uyulması gerekir.

Anne ve baba tarafından refakat

Anne ve babalar aynı gerçek dünyada çocuklarının arkadaşları ve buluşma yerlerini bildikleri gibi onların internette en çok sevdikleri yerleri de bilmelidirler. Zira çocuklar görünürde evde korunaklı olarak bilgisayar karşısında oturuyor olmalarına rağmen, yine de sohbette belirli riskler ve tehlikeler altındadırlar. Çocuklar veya gençler düzenli olarak sohbet ediyor olsa bile ille de bununla yüzleşmek zorunda değildirler. Hiçbir yetişkin himayesindeki kişinin ne yaptığına sürekli bakamaz ve bir tamamen yasaklama önleyici aydınlatmanın sağladığı korumaya yakın bir şey sunamaz. Bu sebeple anne ve babaların çocuklarıyla olası tehlikeler hakkında konuşmaları ve ona bunu nasıl önleyebileceğini veya nasıl savunmaya geçebileceğini açıklamaları önerilir.

Hakaretler

Cinsel ayrımcı veya aşağılayıcı içerikli fiili saldırılar doğrudan çocuğa veya gence yönelik olduklarında büyük ölçüde incitici ve güven sarsıcı olmaktadırlar. Görünürde anonim oluş çekingenlikleri mütemadiyen azaltmaktadır. Bu esnada aslen eğlenceli olan takılmalar da bir anda tehditkâr olarak algılanabilecek boyutlara kayabilir: Bunun sonucu ise kaba, ırkçı veya cinsiyet ayrımcı sohbet yazılarıdır.

Problematik içerikler

Sohbet ederken problematik içeriklerle yüzleşme olasılığı çok yönlüdür. Takma addan, kullanıcı profilindeki kayıtlardan, harici web sayfalarına götüren linklere kadar problematik veya gençler için zararlı içerikler. Bu içerikler örneğin şiddet içerikli, cinsiyet ayırımcı, pornografik veya oldukça aşırı olabilirler.

Tacizler

İnsanlarla veya içeriklerle problematik, bazen de tehlikeli bağlantılarla sürekli karşılaşılmaktadır. Sohbet katılımcıları anonim olduklarından çocuklara karşı suç işlemeye meyilli bir yetişkin çocuk ve genç sohbetlerinde kendini çocuk veya genç olarak tanıtıp böylece diğer sohbet katılımcılarının güvenini hileyle kazanmaya çalışabilir. Cinsel tacizlerde vakaların çoğunda genç kızlar mağdur olmaktadır - ancak erkek çocuklarda böylesi saldırılara karşı güven altında değillerdir. Cinsel tacizler çocuklara ve gençlere yönelik bugüne kadarki deneyimleriyle ilgili sırnaşık soruları, cinsel tutku veya fantezilerin anlatılması ile karşı karşıya kalınmasını, (çıplak) resimlerin gönderilmesi ricasını ve cinsel eylemlerde bulunma çağrısını kapsamaktadırlar. Herkese açık sohbet odalarında veya sohbet-portallerinde çocuklara ve gençlere bilgisayarına geçerli bir anında mesajlaşma uygulaması kurup kurmadıkları, özel sohbete veya Webcam sohbetine geçip geçmeyecekleri ve şahsen buluşmaya hazır olup olmadıkları sıkça sorulmaktadır. Bu sorular öncesinde bir taciz olmaksızın, o güne kadar dikkat çekmeyen görüşmelerden sonra da sorulabilirler. Kullanıcılar böylece kurbanlarını yöneticiler tarafından kontrole tabi olmayan özel bir sohbete zorlamaya çalışıyorlar.

Teilen