1. Home
 2. Informieren
 3. Medya
 4. Televizyon & film
 5. Altın kurallar
 6. 11 - 13 yaş

11 - 13 yaş arası çocuklar için altın kurallar

 • 1Zaman kontenjanları kararlaştırınız

  Çocuğunuzla televizyonu ne zaman, ne kadar süre ve neyi izleyebileceği konusunda açık kurarlar kararlaştırınız ve bu kararlara uyulmasına dikkat ediniz. Sadece bu sebepten dolayı bile televizyon çocuk odasına ait değildir, zira o zaman artık kontrol mümkün olmaz. Ancak çocuğunuza refakat etmeleri için her halükarda ilkeler vermeniz önemli. Eğer mümkünse çocuğunuza zamanlara kendisinin dikkat etmesi konusunda daha fazla sorumluluk verebilirsiniz.

  Yönelim için:

  10 yaş ve üzeri çocuklar için bir haftalık kontenjan önerilir. Bu haftada dokuz saati aşmamalıdır.

 • 2Bir güven durumu oluşturunuz

  Bu yaştaki çocuklar genellikle tek başlarına televizyon izlemek veya arkadaşlarıyla yayınlar (spor yayınları, müzik şovları, bulmaca şovları) izlemek isterler. Burada çocuğunuzun nasıl tepki verdiğine ve davrandığına dikkat etmeye devam ederseniz, o zaman arada bir yayını tek başına izlemesinde bir sakınca yoktur. Yakınlarda kalınız ve çocuğunuz için görüşme partneri olmaya devam ediniz. Medya kullanımı noktasında da çocuğunuzla bir güven durumu oluşturunuz.

 • 3Gerçek dünyada görüşme partneri olunuz

  Yaş ilerlerken medyadan örnek kişiler önem kazanırlar: İster Justin Bieber isterse "Almanya'nın sonraki top modeli" olsun; televizyon çok sayıda kimlik örneği ve örnek kişiler sunmaktadır. Özellikle kız ve erkek çocuklarının en sevdikleri yayınlar problematik rol imajları aktardıklarında, gerçek dünyada örnek alacakları kişilere ve görüşme partnerine ihtiyaç duyarlar.

 • 4Çocuğunuzla olanlar hakkında konuşunuz

  Televizyon izlerken çocuğunuzun sinyallerine dikkat ediniz ve bunun üzerine gidiniz. Bir spor yayını, macera filmi, çocuk haberleri veya bir şov programından sonra fevkalade izlenim alışveriş yapılabilmektedir. Bu aile çemberi bir yayın esnasında da mümkün olmalı. Çocuğunuzun izlenimlerine ilgi duyunuz ve desteğinize ihtiyacının olup olmadığına, olduğunda nerede olduğuna bakınız.

 • 5Çocuğunuzu tarafsız ve eleştirel bir kullanıma yönlendiriniz

  Çocuklarınızı televizyonu bağımsız ve eleştirel kullanımda desteklemeyi deneyiniz. Büyük çocuklara biraz daha fazla özgürlük tanıyınız, bununla birlikte TV-yayınlarının kalitesi, yararları ve fonksiyonları ve diğer medya sunumları hakkında görüş paylaşımında bulununuz. Çocuklar en geç ilerlemiş genç yaşlarında medyayı gençlik koruması sınırları dâhilinde tarafsız ve bağımsız kullanmayı öğrenmiş olmalıdır.

 • 6Akşam programlarının keyfini dikkatle çıkarın

  Saat 20'den sonra doğru program sunumlarının itinayla seçilmesi ve en iyisi birlikte televizyon izlenmesi oldukça önemlidir. Filmler, polisiyeler, gizem veya aksiyon dizileri büyük çocukları da hala zorlayabilirler. Gerçi Gönüllü Şahsen Kontrol Televizyonu (FST) yatın sıralamasıyla bir ön seçim yapıyorlar, ancak çocuğunuzu en iyi siz tanıyorsunuz. Bu sebeple ilgili yayından veya filmden önce ek bir izlenim edinin ve gerçekten çocuğunuza uygun olup olmadığına bakınız.

 • 7Televizyon bir baskı aracı değildir

  Televizyon ödül ve ceza aracı olarak devreye sokulmamalıdır. Bu şekilde medyaya cezalandırmanın asıl sebebiyle (örneğin oda toplanmamış) hiç bir ilgisi olmayan bir anlam kazandırılır. Bazı çocuklarda yasaklar televizyona duydukları ilginin artmasına yol açarlar. Televizyon kullanımını mantıklı olarak günün akışında devreye sokmak yeterlidir.

 • 8Günün akışının dikte edilmesine izin vermeyin

  Çocuğunuzu gününün akışının televizyondaki program sunumları tarafından dikte edilmesine izin vermemesi konusunda destekleyiniz. Yayınların nasıl kayda alınacağı veya yayın kurumunun medya arşivinde bir başka zaman nasıl izlenebileceği alternatiflerini görüşünüz. Böylece artık her şeyi olduğu gibi bırakılması veya zorunlu görevlerini yerine getirmemesi konusunda gerekçeler olmaz.

 • 9Şahsen kendiniz örnek olun

  Çocuğunuza örnek olarak kendi televizyon davranışınızı gözden geçiriniz. Çocuğunuz yüzeysel olanı taklit ediyor olabilir mi? En iyisi iyi örneklerle yaklaşınız: Programları bilinçli olarak seçin ve televizyonun öylesine çalışmasına izin vermeyiniz. Belirli bir yayın için açmak sonra geri kapatmak bilinçli bir kullanımı teşvik eder - kendi arzuları ve eğilimleri ile bile.

 • 10Doğru dozajı bulun

  Çocuklar televizyondan aynı yetişkinler gibi yararlanırlar: Bilgi edinmek ve öğrenmek için, kapatmak için ve eğlenmek için, yabancı dünyalara dalmak için. Çocuğunuzun oyunlara, spora ve arkadaşlarına ayıracak zamanının olmasına da dikkat ediniz. Televizyon aileniz içinde kesinlikle en önemli müşterek faaliyet olmamalıdır. Çocuğunuzu doğru orta ölçüyü bulmasında destekleyiniz

Teilen